Terug naar overzicht

Patershoek

Momenteel zijn er op locatie Patershoek 6 woningen gevestigd waar mensen in groep samenwonen. Het is ook mogelijk om op deze locatie te logeren. Daarnaast zijn er enkele gebouwen voor dagondersteuning waarvan een permanente snoezelruimte, een snoezeltuin en is onze paardenwerking actief op deze site. Ook de administratieve en facilitaire processen gebeuren grotendeels vanuit deze locatie. 

Deze site wordt de komende jaren helemaal anders ingevuld. Alle gebouwen op Patershoek worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. 

Concreet voorzien we op de site Patershoek 45 individuele studio’s, een ontmoetingsruimte, enkele dagbestedingslokalen en een multifunctionele bureelruimte. Het ontwerp vormt geen instituut maar een verzameling van micro-bouwblokken waarbij elk individu een eigen voordeur krijgt. We zetten in op een flexibel gebouw, de slimme structuur maakt verschillende invullingen mogelijk. Hernieuwbare energie en circulariteit dragen we hoog in het vaandel. De buitenruimte is genereus en doorwaadbaar. We gaan op zoek naar de historische karakteristieken van de omgeving en trachten deze te herintroduceren. Er is ruimte voor boomgaarden en wandelpaden. De buurt is welkom in de tuin en de ontmoetingsruimte!

Ook het hippocentrum krijgt een plaats op deze locatie.

De sfeer wordt gekenmerkt door rust in beweging, logeren, palliatieve ondersteuning, sensopatische ondersteuning. 

Medewerker

"De warmte van de organisatie, in combinatie met een huiselijke sfeer binnen de personeelsploeg en de mogelijkheid om binnen de organisatie je eigen talenten en competenties te kunnen inzetten en ontwikkelen zorgt elke dag opnieuw voor energie."

lees meer getuigenissen

Inschrijven

Schrijf je in op één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van al onze acties.

Kies een onderwerp:

Voorwaarden